Powrót do strony głównej Historia parafii Kosciol parafialny Galeria zdjęć Swiety Marcin - nasz patron Duszpasterze parafii Parafia w statystyce Uroczystosci parafialne prace parafialne Inicjatywy parafialne Personel parafii Ksiegi parafialne Zywy rozaniec Kalendarium nabozenstw Diecezja i dekanat Gochy

Ciekawe linki Zapytaj ksiedza Kontakt Ksiega gosci

 

  Z historii parafii

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca parafii borzyszkowskiej pochodzi z 1352 roku.Istnienie kościoła parafialnego w Borzyszkowach potwierdza dokument erygujący sąsiednią wieś Ostrowite z 1366 roku. Pierwszy pobieżny opis kościoła pochodzi dopiero z akt wizytacyjnych z 1653 roku. W tym czasie istniała w Borzyszkowach szkoła parafialna, a nauczyciel Grzegorz Rakowicz, był jednocześnie organistą. Kolejne informacje o kościele i parafii pochodzą z 1695 roku, z akt wizytacyjnych Jezierskiego.
Z zapisków zachowanych w archiwum parafialnym, dowiadujemy się o wielkim pażarze w Borzyszkowach w dniu 17 maja 1721 roku. Spaliła się wówczas nieomal cała wioska oraz kościół wraz z zabudowaniami plebańskimi. Nowy kościół - stojący do dziś - poświęcono w 1723 roku, a prace wykończeniowe trwały do 1726 roku. Postawił go, podobnie jak w pobliskim BrzeĽnie Szlacheckim - Ksiądz Proboszcz Wojciech Klekner.
Wśród wiernych przekazywana jest następująca legenda: "po pożarze kościoła ludzie byli zdania, iż miejsce, gdzie stała świątynia, jest felerne, trzeba zatem kościół parafialny postawić w innym miejscu. Spory w sprawie nowej lokalizacji zakończyć miało następujące wydarzenie: na Świętego Jana {24 czerwca} spadł śnieg na miejscu spalonego kościoła. Społeczność odczytała to wydarzenie jako znak, iż nowa świątynia winna stanąć na dotychczasowym miejscu".
W latach: 1751 - 1772 - proboszczem był Ks. Jan Gotfryd Bork, rodem z Gdańska. Jest znanym historiografem Pomorza Gdańskiego i przyjaĽnił się z O. Jerzym Szwenglem - przeorem Kartuzji Kaszubskiej, w Kartuzach.
Ks. Bork założył w parafii borzyszkowskiej Arcybractwo Różańcowe, z którym wiąże się odprawiany do dziś odpust bracki Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - w pierwszą niedzielę paĽdziernika.

Borzyszkowy należą do jedynej parafii w dawnej diecezji chełmińskiej, która obłożona została interdyktem miejscowym, w wyniku czego od września 1922 do sierpnia 1923 roku nie wolno było odprawiać Mszy świętych w kościele ani sprawować Sakramentów świętych.
Po interdykcie rządy w parafii powierzono Ks. Leonowi Tychnowskiemu {1923-1932}. Były to czasy budowania Polski wolnej i niepodległej. Za jego czasów w Borzyszkowach powstało 22 lutego 1925 roku Towarzystwo Powstańców i Wojaków, pod nazwą: "Wolność". Sztandar tego Towarzystwa zachował się szczęśliwie do dziś, przed dwoma laty został poddany renowacji.
Parafia była kiedyś obszarowo i liczebnie większa niż dziś. Od Borzyszków odłączono wpierw BrzeĽno Szlacheckie - w 1901 roku, potem Borowy Młyn - w 1913 roku, a w końcu Zapceń - w 1930 roku oraz Lipnicę - w 1992 roku.
Obecnie parafia Borzyszkowy liczy 1138 wiernych.